Wersja graficzna strony Wersja dla niedowidzących

Wydarzenia

W dniach 27 i 28 maja 2017 r. po raz pierwszy w Gminie Maków odbyło się „Majowe Forum Gospodarcze”. Forum jest częścią projektu realizowanego przez gminę pn.” Gmina Maków Regionalnym Centrum Innowacji i Rozwoju” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Celem Forum jak i całego projektu jest min. zwiększenie poziomu handlu, wzrost powiazań gospodarczych oraz kreowanie innowacji na terenie Gminy Maków i w regionie.

Podczas dwóch dni forum poruszono tematy dotyczące innowacji w gospodarstwach rolnych;jJak produkować na nowoczesny i wymagający rynek, jak poruszać się w świecie cyfrowym, jak się zareklamować, jak korzystać z nowoczesnej technologii IT i wykorzystać ją w swojej działalności. Wykładowcy szkolili tez z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych na rozwój swojej działalności, na rozwój technologii i innowacji w przedsiębiorstwach czy gospodarstwach.

Gośćmi specjalnymi forum była delegacja z Białorusi z obwodu Witebskiego. W trakcie forum goście z Białorusi zaprezentowali swój region, przedstawili jak wygląda gospodarka i przedsiębiorczość w ich regionie. Z kolei władze naszej gminy starały się pokazać nasz region z jak najlepszej strony. Delegacja gości z zagranicy zwiedziła zakłady, gospodarstwa oraz obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie Gminy Maków. Podsumowaniem wizyty delegacji Białorusi było zawarcie porozumienia o współpracy między Gmina Maków a Szumilińskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym z obwodu Witebskiego.

Na zakończenie forum w dniu 28.05.2017 r. zorganizowano imprezę plenerową dla wszystkich mieszkańców Gminy jak i regionu.

Wójt Gminy podkreślił, iż forum udało się zorganizować ponieważ mieszkańcy Gminy, przedsiębiorcy i rolnicy są świadomi, że ważny jest rozwój gminy, oraz nowoczesne i innowacyjne technologie. Samorząd to nie tylko sprawy inwestycji, zarządzania majątkiem, ale również dbanie o dynamiczny rozwój społeczeństwa i gminy. Ktoś powie, że nie ma z tego efektów, dużych zakładów, ale właśnie w tym kierunku idziemy, po to realizujemy cały projekt. Stworzyliśmy bazę terenów inwestycyjnych promujemy gminę w regionie jak i kraju. Jesteśmy przekonani, że to dopiero początek i z czasem wszystko będzie ewaluowało do przodu.

GALERIAhttp://gminamakow.info/component/option,com_rsgallery2/Itemid,33/catid,295/

 

 

 

 

 

 

 

27-28.05.2017 r. - Makowskie Forum Gospodarcze

Forum organizowane będzie w ramach projektu „Gmina Maków – regionalnym centrum innowacji i rozwoju” i ma na celu :
- wymianę doświadczeń,
- tworzenie powiązań korporacyjnych
- wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach,
- inicjowanie i rozwijanie dialogu społecznego,
- wskazywanie rozwiązań, które będą miały kluczowy wpływ na rozwój regionu.

Uczestnicy:
- przedsiębiorcy z Gminy Maków, powiatu skierniewickiego i innych krajów oraz wszyscy zainteresowani.