W dniu 10 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Maków podpisał umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na realizację zadania pn. „Gmina Maków – regionalnym centrum innowacji i rozwoju”. Całkowita wartość projektu to 756 450,00 zł, z czego 642 982,50 zł dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu organizowane będzie Majowe Forum Gospodarcze, które zostanie połączone z Makowską Majówką, eksperci przeprowadzą warsztaty jak kreować innowacyjne pomysły i prowadzić międzynarodowy marketing. Kluczem tych spotkań będzie pokazanie specjalności regionu i pomysłowości lokalnych przedsiębiorców. Forum ma stać się coroczną imprezą, która wpisze się w kalendarz wydarzeń tego typu w kraju. Głównym celem projektu jest wzrost powiązań gospodarczych. Projekt ma zwiększyć rozpoznawalność Gminy Maków i pokazać inwestorom z kraju i zagranicy, że Gmina Maków jest przyjazna przedsiębiorcom i stwarza warunki do inwestowania i rozwoju. Realizacja projektu poprawi wizerunek Gminy, a także wpłynie korzystnie na atrakcyjność obszaru. Projekt jest szansą dla rozwoju Gminy, a tym samym lepszego życia mieszkańców Dodatkowo prowadzone będą inne formy reklamy kreujące Gminę Maków jako przyjazną przedsiębiorcom do których należy m.in. udział w krajowych targach inwestycyjnych i regionalnych.

W ramach projektu zakupione zostaną materiały drukowane służące do promocji gminy uczestniczącej w ww. wydarzeniach oraz gadżety promocyjne, tablice zewnętrzne i banery reklamowe. Projekt pozwoli nam stworzyć kompleksową bazę terenów inwestycyjnych, co ułatwi prowadzenie promocji gospodarczej o randze lokalnej i regionalnej.